top of page
IMG_1820_upraveno.jpg

Servisné podmienky:

 • V prípade záujmu zákazníka o montáž nami dodaných zariadení postupujeme štandardne podľa interného firemného cenníka montážnych prác.

 • Na zariadenia poskytujeme okrem bežného servisu aj pravidelné platené servisné prehliadky, ktoré sa zazmluvnia na požadované stroje. V zmluve sú uvedené intervaly prehliadok zariadenia a úkony, ktoré vykonáva servisný technik. Naše servisné stredisko Vás bude kontaktovať, že vaše zariadenie potrebuje servisnú prehliadku a dohodne si termín servisnej prehliadky.

 • V prípade opravy zariadenia postupujeme podľa interného ceníka oprav zariadení a spotrebičov, av prípade práce nešpecifikovanej v uvedenom ceníku sa postupuje podľa dohody o cenách na základe zákona 18/1996.

 • V prípade záruky či reklamácii sa postupuje podľa záručných a reklamačných podmienok.

 • V prípade vzdialených lokalit od našich prevádzok vám vieme nezáväzne odporučiť servisného partnera najbližšieho k Vašej lokalite pre ekonomiku montáže/opravy.

 • V prípade bližších otázok týkajúcich sa servisu kontaktujte prosím naše servisné oddelenie na čísloch uvedených v sekcii Kontakt.

+ 421 43 4302523

Technické zabezpečenie servisu:

 • Držíme pre Vás skladom náhradné diely v hodnote tisícok €.

 • Servisné vozidlá sú vybavené tak, aby servisní technici mohli čo najviac opráv vykonať priamo u zákazníka.

 • Vysoký dôraz kladieme na technické a praktické vzdelávanie našich servisných technikov. Technici absolvujú odborné školenia priamo vo výrobných závodoch. Naši servisní technici majú možnosť zvyšovania vlastnej technickej erudicie účastou na montáži náročných gastrotechnológií v zahraničí.

 • V rámci poskytovania vysokého technického štandardu garantujeme zákazníkom konštantnú cenu servisného úkonu. U nás nezvyšujeme cenu servisu podľa jednorazovej prácnosti konkrétnej opravy, alebo podľa väčšej alebo menšej zručnosti technika. Vďaka normovaným cenám servisu Vám môžeme predom určiť cenu servisného zásahu.

 • Aby sme poskytovali zákazníkom tie najlepšie servisné služby a prispeli tak k celkovému znižovaniu finančných prostriedkov vynakladaných na opravy jednotlivých gastro zariadení, a samozrejme aj znižovanie vašich strát na odstávkou nefunkčného gastrozariadenia, poskytuje naša spoločnosť okrem záručného a pozáručného servisu aj možnosť využitia výhodného systému preventívnych servisných prehliadok .

125-2503_IMG.JPG
125-2553_IMG.JPG
Obrázok_016.jpg
bottom of page