top of page

 VÚC Žilina

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím + výdaj stravy

 Administratívna budova STAMART Bratislava

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím + výdaj stravy

 Veľvyslanectvá SR Moskva

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím + bary

 Veľvyslanectvá SR Peking

  • kompletná dodávka kuchyne so zázemím

 Sociálna poisťovňa Žilina

  • výdaj stravy so zázemím

 Tatra banka Bratislava

  • výdaj stravy so zázemím

 a mnohé ďalšie ...

bottom of page